head

 A: การที่เราไปทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นทางรัฐบาลได้หักภาษี (Federal Income Tax) บางส่วนจาก paycheck ของน้องๆไปตามนโยบายภาษี แต่เราไม่ได้เป็นประชากรของประเทศนั้น เราจึงไม่ต้องมีหน้าที่จ่าย ดังนั้นเราจึงสามารถทำการเคลม tax ที่โดนหักไปนั้นกลับมาได้ การทำ Tax Refund เป็นกฎหมายที่ทุกคนต้องทำและน้องก็ได้เงินของน้องกลับคืนมาด้วย  
A: เอกสารทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง Internal Revenue Service (IRS) ซึ่งก็คือกรมสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปรกติแล้ว IRS จะใช้เวลาประมาณ 2-8 เดือนในการออกเช็ค โดยทาง TaxEzy มีนโยบายว่า ถ้าหากน้องคนใด ไม่ได้รับเช็ค ทางเราจะไม่ขอรับค่าบริการหรือถ้ารับค่าบริการมาแล้ว TaxEzy ก็จะพร้อมยินดีคืนเงินค่าบริการนั้นๆให้


A: ทำได้ค่ะ โดยการใช้ Last Pay Check ในการเคลมภาษี Federal Tax แต่ไม่สามารถใช้สำหรับ State Tax ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องจะต้องแน่ใจว่าเป็นเช็คใบสุดท้ายจริงๆ มิเช่นนั้นอาจจะไม่ได้รับภาษีคืน

ทาง TaxEzy ขอแนะนำว่าให้น้องๆพยายามให้สุดความสามารถที่จะให้ได้ W-2 Form น้องๆควรจะได้รับ
W-2 อย่างช้าที่สุดคือปลายเดือนมีนาคม ถ้าหลังจากนั้นไปแล้วน้องยังไม่ได้รับ W-2 Form ให้ติดต่อนายจ้างที่ USA ซึ่งสามารถติดต่อนายจ้างเพื่อขอรับ W-2 Form ได้ โดยการโทรศัพท์, ส่งอีเมลล์ หรือเขียนจดหมายหาแผนก HR หรือ Payroll ของบริษัทที่น้องไปทำงาน


A: ได้ค่ะ TaxEzy สามารถทำการเรียกเก็บคืนภาษีให้ได้ถึง 3 ปีย้อนหลัง ถ้าเกิน 3 ปีแล้วจะไม่สามารถทำ Tax Refund ได้อีก


A: น้องๆสามารถสมัครและส่งเอกสารได้ตลอดปี เราสามารถทำการ เคลมภาษีได้ตลอดปี ไม่เหมือนกับบาง Agency ที่จะปิดรับการรับสมัครและรับเอกสารถึงช่วงกลางเดือนเมษายน เนื่องจากพวกเขาเปิดตาม Tax Season ของทุกปีซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงวันที่ 15 เมษายนของทุกปีเท่านั้น แต่ TaxEzy เราสามารถดำเนินการให้ได้ตลอดปี ยิ่งน้องๆสมัครและส่งเอกสารมาให้ TaxEzy เร็วเท่าใด น้องก็จะได้รับเช็คของน้องเร็วเท่านั้นค่ะ 


A: น้องๆสามารถเลือกใช้บริการยื่นขอคืนภาษีกับบริษัทใดก็ได้ค่ะ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการกับทางเอเจนซี่ที่น้องๆเข้าร่วมโครงการเท่านั้น


A:  ลูกค้าในอดีตที่ผ่านมาของ TaxEzy สามารถได้รับ Federal tax คืนเต็มจำนวน ส่วน State tax นั้น บาง State อาจจะได้ไม่เต็มจำนวนเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละมลรัฐมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันค่ะ น้องๆสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะA:น้องๆสามารถนำไปเรียกเก็บกับธนาคารที่น้องๆมีบัญชีอยู่ค่ะ น้องๆควรจะสอบถามข้อมูลโดยตรงกับธนาคารนั้นๆ แต่ทางTaxEzy แนะนำให้น้องๆนำเช็คไปแลกเป็นเงินที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนสีลม (ลงรถไฟฟ้า BTS สถานี ศาลาแดง) หรือธนาคารทหารไทย (ตรงข้ามกับสวนจตุจักร) เท่านั้น เวลาไปขึ้นเช็ค ให้นำ Passport แ ละ Social Security Card (ถ้ามี) ไปด้วย โดยเวลาไปขึ้นเช็คจะต้องไปเปิดบัญชีกับทางธนาคารก่อนในกรณีที่ไม่มีบัญชีกับธนาคาร แล้วน้องสามารถเอาเช็คไปขึ้นได้เลยในวันนั้น หลังจากนั้นประมาณ 2-3 วัน เงินจะโอนเข้าบัญชีที่เราไปเปิดกับทางธนาคาร (ค่าธรรมเนียมในการขึ้นเช็คประมาณ 200 บาทต่อเช็ค 1 ฉบับ) **หมายเหตุ ทางเราไม่แนะนำให้ไปขึ้นเงินที่ธนาคารอื่นเพราะบางทีต้องเปิดบัญชีอย่างต่ำไว้ 6 เดือน ทางธนาคารถึงจะรับแลก, รอ clearing ช้า (45 วัน), ค่าธรรมเนียมแพง, มักมีปัญหาเวลาเรียกเก็บ ทางที่ดีไป 2 ธนาคารที่แนะนำด้านบนจะดีที่สุดจ้า


A: ทาง TaxEzy ไม่สามารถนำเช็คไปขึ้นเป็นเงินสดเองได้ เพราะเช็คจะระบุชื่อของน้องๆไว้อย่างชัดเจน และเวลาไปขึ้นเช็คกับธนาคาร ทางธนาคารจะต้องขอดูเอกสารแสดงตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่ หรือ Passport ค่ะ ดังนั้น เป็นไปไม่ได้ที่ทางเราจะเอาเช็คของน้องไปขึ้นเช็ค