head


Option

Federal tax 2017

ส่งเอกสารมาในช่วง  1 Jan
 - 09 Jun 2018

ส่งเอกสารมาในช่วง  10 June 2018 ตลอดไป

Lite

ไม่เกิน $250

800 BAHT

1,000 BAHT

Medium

เกิน $250 แต่ไม่เกิน $500

1,600 BAHT

1,800 BAHT

Super

เกิน $500
แต่ไม่เกิน $1,000

2,200 BAHT

2,400 BAHT

Ultra

เกิน $1,000
แต่ไม่เกิน $2,000

15% จากจำนวนภาษี

15% จากจำนวนภาษี

Internship

เกิน $2,000

15% จากจำนวนภาษี

15% จากจำนวนภาษี


โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปสำหรับ STATE TAX ที่นี

Option

Federal tax
2017

State tax
year 2017

ส่งเอกสารมาในช่วง  1 Jan
- 09 June 2017

ส่งเอกสารมาในช่วง  10 June 2018 ตลอดไป

Only state

-

มี (ไม่ว่าเท่าใด)

1,500 BAHT

1,700 BAHT

Easy

ไม่เกิน $250

มี (ไม่ว่าเท่าใด)

2,000 BAHT

2,200 BAHT

Max

เกิน $250
แต่ไม่เกิน $500

มี (ไม่ว่าเท่าใด)

2,600 BAHT

2,800 BAHT

Turbo

เกิน $500
แต่ไม่เกิน $1,000

มี (ไม่ว่าเท่าใด)

3,200 BAHT

3,400 BAHT

Ultra

เกิน $1,000
แต่ไม่เกิน $2,000

มีหรือไม่มี

15% จากจำนวนภาษี

15% จากจำนวนภาษี

Internship

เกิน $2,000

มีหรือไม่มี

15% จากจำนวนภาษี

15% จากจำนวนภาษีHOW TO PAY


PREPAY

เป็นการชำระค่าบริการเมื่อทำการสมัครให้ดำเนินการขอยื่นภาษีให้ เมื่อทาง TaxEzy ดำเนินการและทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโอนเงินเข้าโดยตรงไปยังบัญชีแบงค์กรุงเทพของน้อง (DIRECT DEPOSIT) หรือส่งเช็คมาให้ทางเราแล้วทางเราจะจัดส่งเช็คทาง EMS ให้ไปยังที่อยู่ที่น้องได้แจ้งไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

Taxezy ขอแนะนำวิธีการแบบโอนโดยตรง (DIRECT DEPOSIT) นะคะ เพราะว่าสะดวก รวดเร็ว และลดค่าธรรมเนียมในการขึ้นเงินเช็คด้วย ขั้นตอนการทำ DIRECT DEPOSIT ดูเข้าไปที่ลิงค์นี้เลยจ้า

POSTPAY

เป็นการชำระค่าบริการหลังจากทางเราได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อเราได้รับเช็คของน้องแล้ว เราจะถ่ายรูปเช็คที่มีชื่อของน้องแล้วให้น้องมารับเช็คด้วยตัวเองพร้อมทั้งจ่ายค่าบริการ ณ ตอนนั้น หรือหากน้องๆต้องการให้ทางเราจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS น้องจะต้องโอนเงินค่าบริการ + ค่าจัดส่งอีก 100 บาทมายังบัญชีของเรา แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินและแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งมาทาง TaxEzy@hotmail.com เมื่อเราตรวจสอบแล้วจะทำการจัดส่งให้ค่ะ

 

หมายเหตุ ภาษีบางรัฐอาจจะไม่มีวิธีการโอนเงินเข้าโดยตรงให้นะคะ โปรดดูรายละเอียดที่
State information page