head

“แม้ว่าทางผู้บริการอื่นคิดค่าบริการในราคาที่ต่ำกว่า แต่ก่อนที่น้องจะตัดสินใจควรศึกษาให้ดีๆก่อนว่าทางผู้ให้บริการอื่นสามารถเคลมภาษีได้เต็มจำนวนหรือไม่ เพราะทางเรา TaxEzy เป็นที่เดียวเท่านั้นที่รับประกันว่าน้องๆได้รับคืนภาษี Federal tax เต็มจำนวน 100% ไม่ได้เต็มจำนวน Federal tax ทางเรายินดีคืนค่าบริการ นอกจากนั้นทางเรายังรับบริการขอคืนภาษีตลอดทั้งปี”

For accurate information of amount of refund and cost of refund, send a copy of your W-2 or last paycheck stub to taxezythailand@gmail.com

เปิดรับบริการขอคืนภาษีของปี 2015-2017 แล้วนะคะ มีข้อสงสัยส่งอีเมลล์มาที่ taxezythailand@gmail.com Telephone: 087-360-2332 หรือ
Facebook: TaxEzy Tax Refund

รับทำบริการตลอดปี!

TaxEzy endorses Acadex Thailand


homehome

“ TaxEzy สามารถเคลมภาษีได้ให้กับน้องที่ไปเกือบทุก STATE (ที่ได้มีการหักภาษีรัฐ) และทุกจำนวนเงินไม่มีข้อจำกัดเหมือน Agency อื่น ”